Quotazioni

Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.

 


ARCA VITA SINERGIKA

Valorizzazione settimanale al 25-01-2023
  Euro Scheda Storico
Sinergika Azionario 22,657
Sinergika Oro 10,154
Top

CARE & CAPITAL RISPARMIO

Valorizzazione settimanale al 26-01-2023
  Euro Scheda Storico
CAPITAL BALANCED 9,228
Top

GAMMA CROMIA

Valorizzazione settimanale al 17-01-2023
  Euro Scheda Storico
LU0406674407 Global Gov Bond 12,37
LU1299881935 Japan Equity Fund 114,46
LU0108416313 Glob High Yield 260,03
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd 70,35
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd 96,39
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt 120,69
LU0587803247 Glob Strat Bd 86,04
LU0890597809 Glob Bd Opportun 83,26
LU0129415286 Global Convertibl 17,01
LU0782316961 Global Income 154,22
LU0129456397 Europe Small Cap 40,01
LU0129443577 Europe Strat Grow 44,24
LU0289216672 America Equity 22,1
LU0325074929 Highbridge US 0
LU0381990059 Japan Advant Eq 120,700
LU0441856100 Asia Pacific Stra 173,56
LU0822042536 Em Mkt Equity 128,1
LU0474315818 Em Mkt Small Cap 153,33
LU0441853008 ASEAN Equity 166,13
LU0512952267 Glob Res Enh Ind 334,58
LU0611475780 Global Select Eq 252,96
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B 10,86
LU0661986264 Euroland_Dyn 191,47
LU0336377642 Glob RealEst 112,79
LU0672672143 US Select Equity 387,81
LU0439179432 Global Corp Bond 93,48
Top

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 18-01-2023
  Euro Scheda Storico
LU1727350453 JPM Aggregate Bo 98
LU1727351857 JPM America Equi 145,2
LU1727352749 JPM EU Governmen 93,905
LU1727353556 JPM Global Bond 103,21
LU1727353804 JPM Global Conve 99,03
LU1727354448 JPM Global Corpo 96,08
LU1727356492 JPM Global Strat 99,73
LU1727361229 JPM Global Balan 111,56
LU1727361658 JPM Global High 104,37
LU1770940051 JPM Europe Strat 138,65
LU1814670532 JPM Emerging Mar 88,3
LU1814670615 JPM Emerging Mar 123,08
LU1814670961 JPM Emerging Mar 94,84
LU1814671183 JPM Euroland Dyn 133,58
LU1814671779 JPM Europe High 105,502
LU1814671852 JPM Europe Small 106,67
LU1814672587 JPM Global Incom 107,22
LU1814673478 JPM Japan Equity 110,24
LU1863551484 JPM US Select Eq 163,08
LU1931928318 JPM ASEAN Equity 119,04
LU1938385884 JPM Euro Governm 96,48
LU1773286189 JPM Emerging Mar 112,14
LU1814672827 JPM GREATER CHIN 112,86
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA 90,51
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E 12,67
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR 15,74
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA 10,36
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I 70,64
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH 13,68
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT 15,6
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I 301,12
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED 229,31
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR 136,73
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA 100,59
LU1627197343 FID SUST GL INC 15,61
LU1689649603 FID EM MKT T D-I 8,35
LU1622585831 FID SUS GLB DV PL 10,72
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE 18,16
LU1881514266 FID SU FU CON-I 15,03
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE 30,73
LU1946852545 FID ITALY FD-I 15,1
LU1892830164 FID SUST WATR 13,62
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I 22,21
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E 19,997
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR 107,42
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE 6,031
LU2008158318 LUX SEL C MED EL 102,14
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO 98,18
LU2088737338 M&G LUX INCOME A 9,994
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL 10,125
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z 97,25
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED 28,45
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L 92,33
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN 628,97
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C 153,393
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM 30,534
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD 100,246
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO 59,683
LU0329574395 THR GL E MKT ST 15,682
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA 11,09
LU1956839564 TROWE PRICE-US 13,68
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT 10,37
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB 15,34
LU1956839309 TROWE PRICE US 15,36
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS 272,62
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY 150,92
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE 144,07
LU0985943025 FID FDS GL MULT 14,73
LU0700927352 AB Em Mk Corp B 13,175
LU1998017328 AB Sus EQ Ex UK 12,149
LU1919971157 AB Frontier Mkt 9,828
LU2240070511 AB Std GGB K HC 7,444
LU1883315993 AMU Eur Equ Val 2.107,88
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd 1.730,64
LU0438336777 BSF Sust Fx Inc 131,08
LU1097728361 FID Em Mkt Equity 14,81
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc 9,96
LU0346388613 FID Sus Cons YA 46,78
LU1642889601 FID Glb Tech 26,39
LU0264598268 JH H PanEu AbRet 19,85
LU1775950980 INV Asian Eq 26,29
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 136,56
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred 89,42
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T 163,18
LU0772925276 NORDEA Em Bond 124,843
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt 180,141
LU0915363070 NORDEA Flex Inc 108,593
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C 23,339
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv 125,327
LU1864665606 BGF SUS EmMk BdFd 9,58
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd 17,39
LU1435395980 BSF SUS EuBnd Fnd 91,52
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust 542,85
LU2115357332 FID Sst Clim Bnd 8,73
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq 118,61
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq 123,57
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC 119,24
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust 99,19
LU1854107908 M&G Pos Impact 15,429
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq 6.490,56
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp 13.038,49
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust 4.692,59
LU2152928433 NORDEA As Star Eq 108,23
LU1927797586 NORDEA Cor Star B 95,283
LU1927799012 NORDEA HY Star B 109,231
LU0348927095 NORDEA GlClim Env 33,181
LU0772957550 NORDEA NAm Star E 290,666
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust 137,63
Top

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 9,871
VALORE BILANCIATO CL. C 11,067
VALORE PONDERATO CL. C 10,37
Top

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,948
BALANCED 8,486
FLEXIBLE 9,846
DYNAMIC 9,858
AGGRESSIVE 11,32
REAL ESTATE 11,018
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO

Valorizzazione giornaliera al 31-12-2022
  Euro Scheda Storico
CONTROL 13,755
MEDIUM 17,499
POWER 17,614
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO

Valorizzazione giornaliera al 31-12-2022
  Euro Scheda Storico
CONTROL 13,755
MEDIUM 17,499
POWER 17,614
Top

MULTIFASE NEW

Valorizzazione settimanale al 25-01-2023
  Euro Scheda Storico
MULTIMonetario 10,615
MULTIAzionario 18,201
Top

NEW GOLD OPPORTUNITY

Valorizzazione settimanale al 25-01-2023
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 13,138
Top

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE

Valorizzazione settimanale al 25-01-2023
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 13,138
AV TOTAL RETURN 12,162
PERCORSO 83 CLASSE A 18,137
PERCORSO 40 CLASSE A 15,634
PERCORSO 61 CLASSE A 17,18
PERCORSO 18 CLASSE A 13,531
Top

OBIETTIVO PREMIO UNICO

Valorizzazione settimanale al 25-01-2023
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 13,138
AV TOTAL RETURN 12,162
PERCORSO 83 CLASSE A 18,137
PERCORSO 40 CLASSE A 15,634
PERCORSO 61 CLASSE A 17,18
PERCORSO 18 CLASSE A 13,531
Top

OBIETTIVO 2.0

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 9,871
VALORE BILANCIATO CL. C 11,067
VALORE PONDERATO CL. C 10,37
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. B 11,014
VALORE PONDERATO CL. B 10,026
VALORE DINAMICO CL. B 12,592
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. A 11,064
VALORE PRUDENTE CL. A 9,492
VALORE PONDERATO CL. A 10,305
VALORE DINAMICO CL. A 12,271
Top

Unit Linked Z 1.2

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,478
MODERATE 6,927
ACTIVE 6,793
FAST 5,834
SPRINT 5,807
DYNAMIC PROPERTY 10,116
Top

Unit Linked GT 10

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,948
BALANCED 8,486
FLEXIBLE 9,846
DYNAMIC 9,858
AGGRESSIVE 11,32
REAL ESTATE 11,018
Top

Unit Linked GT 1.2

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,948
BALANCED 8,486
FLEXIBLE 9,846
DYNAMIC 9,858
AGGRESSIVE 11,32
REAL ESTATE 11,018
Top

Unit Linked Z 10

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,478
MODERATE 6,927
ACTIVE 6,793
FAST 5,834
SPRINT 5,807
DYNAMIC PROPERTY 10,116
Top

Unit Linked Z 5

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,478
MODERATE 6,927
ACTIVE 6,793
FAST 5,834
SPRINT 5,807
DYNAMIC PROPERTY 10,116
Top

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 24-01-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,948
BALANCED 8,486
FLEXIBLE 9,846
DYNAMIC 9,858
AGGRESSIVE 11,32
REAL ESTATE 11,018
Top